Thêm quy định mới siết chặt hoạt động đào tạo và thi sát hạch lái xe ô tô

11/10/2018
Chính phủ đã công bố Nghị định số 138/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016 liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và thi sát hạch lái xe.
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi