Kiến nghị đổi kiểu biển số cho phương tiện kinh doanh vận tải tại Việt Nam

17/04/2018
Đề xuất thay đổi biển số ô tô đến từ Hiệp hội Taxi Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM nhằm giải quyết bất cập của phương tiện kinh doanh vận tải hiện nay, đặc biệt là taxi công nghệ.