Tổng hợp những chính sách ô tô có hiệu lực từ 1/1/2018

14/01/2018
Xe cần đáp ứng yêu cầu khí thải Euro 4, xe cũ nhận mức thuế cao... là những chính sách ô tô chưa từng thấy sẽ áp dụng từ 1/1/2018.