Tiếp tục sửa đổi Nghị định 116: Bãi bỏ nhiều điều kiện sản xuất và lắp ráp ô tô

16/10/2018
Ngày 11/10/2018, một số quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô tại Nghị định 116/2017 được sửa bãi bỏ chính thức có hiệu lực.
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi
Nếu bạn cần hỗ trợ hãy chat với chúng tôi