Chevrolet Trailblazer hạ giá đặt cọc, thử nghiệm cuối cùng trước khi về Việt Nam

19/04/2018
Chevrolet Trailblazer đang được thử nghiệm ở những điều kiện khắc nhiệt nhất trước khi về Việt Nam, dự kiến đối thủ của Toyota Fortuner sẽ xuất hiện vào tháng 6/2018.