Sau Citroen, đến lượt Mercedes-Benz sản xuất xe tại Iran

22/01/2018
Mới đây, Daimler (công ty mẹ của Mercedes-Benz) đã bắt tay cùng hãng sản xuất ô tô Iran Khodro để tiến hành sản xuất xe Mercedes-Benz tại Iran từ tháng 3/2018.