Kia ra mắt hệ thống tự hành cấp độ 4 vào năm 2021

16/01/2018
Kia vừa cho biết hãng sẽ thương mại hóa xe tự hành cấp độ 4 trong thành phố từ năm 2021.