Tractorri Custom Coupe giá 16 tỷ độc đáo với thiết kế lai Ford Mustang và Lamborghini

15/12/2018
Fan tốc độ thường khó khăn khi phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa Ford Mustang và Lamborghini. Đây chính là động lực để Tractorri Custom Coupe 2009 ra đời.