Maserati Việt Nam giảm giá dịch vụ bảo dưỡng xe trong tháng 12

11/12/2017
Maserati Việt Nam mới công bố chương trình giảm giá từ 10-30% cho các dịch vụ bảo dưỡng xe từ nay đến 15/1/2018.